Strid om samvær

Far ringte til HELP fordi kommunikasjonen mellom han og moren til sønnen var helt fastlåst. De hadde ingen fungerende samværsordning mellom far og sønnen.

Advokaten hos HELP forsøkte på vegne av farer å forhandle frem en ordning med morens advokat. Dette førte ikke frem. Det var i hovedsak uenighet om henting og levering ved samværene.

Til slutt ble det tatt rettslige skritt, og dommeren oppnevnte sakkyndig psykolog for å snakke med partene. Etter at sakkyndig hadde hatt en samtale med partene, ble det holdt et møte i retten. Resultatet av møtet ble at samværene ble regelmessig og partene ble enige om henting og levering.

Vår kunde fikk: 

40 advokattimer til en verdi av 60 000 kroner. 

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no