Strid om samvær

En pappa ringte til HELP fordi kommunikasjonen mellom han og moren til sønnen var helt fastlåst. De hadde ingen fungerende samværsordning mellom far og sønnen.

Endte i retten

Advokaten hos HELP forsøkte på vegne av farer å forhandle frem en ordning med morens advokat. Dette førte ikke frem. Det var i hovedsak uenighet om henting og levering ved samværene.

Til slutt ble det tatt rettslige skritt, og dommeren oppnevnte sakkyndig psykolog for å snakke med partene. Etter at sakkyndig hadde hatt en samtale med partene, ble det holdt et møte i retten.

Resultatet av møtet ble at samværene ble regelmessig og partene ble enige om henting og levering.

Vår kunde fikk: 

40 advokattimer til en verdi av 60 000 kroner. 

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no