Mine, dine og våre barn

Vår kunde hadde et anstrengt forhold til sin ekskone, som han mente saboterte ordningen om samvær med barna. Han ønsket en bedre og tydeligere avtale på dette.

Vanskelig med ny samboer?

Kunden antok at årsaken til dette var at han hadde fått ny samboer, og at hun hadde daglig omsorg for et barn som kom svært godt ut av det med hans egne barn.

Samværsavtale

HELP gjennomgikk fakta og kom med forslag til en mer detaljert samværsavtale med barna, samtidig som det ble presisert for vår kundes tidligere kone at han ville motsette seg en reduksjon i samværet.

Partene underskrev på bakgrunn av dette ny avtale, noe som bidro til at forholdene stabiliserte seg.

Vår kunde fikk: 

8 advokattimer á kr 1 500
kr 12 000
... pluss avklaring på en svært frustrerende og vanskelig situasjon. 

 

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no