Bedre forbrukervern for norske forbrukere

En ny forordning om forbrukervernsamarbeid i Europa gir et styrket forbrukervern i Norge.

Nå har EU (EU-kommisjonen, Rådet for den europeiske union og Europaparlamentet) blitt enige om teksten i en ny forordning om forbrukervernsamarbeid i Europa. En slik forordning er viktig for å gi forbrukerne bedre beskyttelse mot å tape penger eller bli utsatt for andre skadelidende handlinger på grunn av brudd på markedsføringsloven eller annen lovgivning som beskytter forbrukernes interesser. 

Dette betyr et styrket forbrukervern for forbrukere i Norge og i EU- og EØS- landene. 

Forordningen vil gi bedre og mer samkjørte virkemidler som forbrukermyndighetene (blant annet Forbrukerombudet i Norge) kan benytte alene eller i fellesskap for å stanse lovbrudd. Virkemidlene innebærer eksempelvis at forbrukermyndighetene kan:

  • Sperre nettsidene til aktører som bryter lovverket.
  • Ha mulighet til å kreve å få utlevert informasjon som avdekker identiteten til firmaer og personer som bryter loven.
  • Godkjenne løsninger der næringsdrivende forplikter seg til å kompensere forbrukere og informere forbrukere om dette.
  • Fatte vedtak om økonomiske sanksjoner, som for eksempel overtredelsesgebyr.
  • For å sikre at forbrukerne får den beskyttelsen som den nye forordningen krever har landene fått to år på seg til å endre det nasjonale lovverket.

Kilde: Forbrukombudet

Simen G. Kleveland

Fagansvarlig kjøpsrett/advokat MNA, HELP-advokatene

Rådene vi gir her er generelle, og kan ikke automatisk brukes i en bestemt sak. Har du behov for å drøfte enkeltsaker, anbefaler vi at du engasjerer advokat.
Selv om vi ikke kan gi saksbehandling her, kan vi kanskje skrive om "ditt" tema neste gang. Bruk kommentarfeltet nedenfor, eller skriv til tipsoss@help.no.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no