Har du bestilt Opel Ampera E?

Med sin lange rekkevidde, forholdsvis gunstige pris og gode omtaler har Opel Ampera E vært en populær elbil å forhåndsbestille for norske kunder.

Vi har den siste tiden mottatt en del henvendelser fra frustrerte kunder som venter på sin forhåndsbestilte Opel Ampera E, men har fått varsel om både utsatt/forsinket levering og prisøkning.

Kunder som har bestilt bilen høsten 2017 har fått opplyst at bilen først kan leveres i 2019 og at prisen vil økes med opp mot kroner 45 000,-. Prisøkningen på kroner 45 000,- kommer etter at prisen for 2018 modellen allerede er økt med kroner 15 000,-. Prisøkningen skal etter hva vi har fått opplyst skyldes at den tidligere Opel-eieren General Motors (GM) valgte å skru opp prisen.

Det de fleste lurer på, er om prisen og/eller leveringstidspunktet de fikk opplyst og som følger av kontrakten, kan endres.

Prisøkning

Om du kan protestere på prisøkningen og kreve å få kjøpe bilen til den avtalte prisen, avhenger av hva som følger av kontrakten med forhandleren. Det er kontrakten mellom kunden og bilforhandleren som avgjør dette. Opel er ikke kontraktspart.

Mange forhandlere bruker egne kontrakter. Den enkelte kontrakt må derfor vurderes. Hvis det ikke er tatt noen form for forbehold om prisøkning, er nevnt at prisen kan justeres eller at prisen er usikker, kan du ha grunnlag for å kreve å få kjøpe bilen til prisen du først fikk opplyst.

Noen kontrakter vi har sett, har tilleggsvilkår eller leveringsvilkår som det vises til i en kort setning over signaturfeltet. Mange kunder signerer kontrakten og bekrefter at de har lest vilkårene uten at de faktisk har gjort det.

Hvis det følger av kontrakten selv eller tilleggsvilkårene at prisen er usikker og kan justeres, eller at det tas forbehold om endelig pris, er det neppe grunnlag for å kreve å få bilen til den opprinnelige prisen. Når det er sagt, har vi sett kontrakter der forhandleren har tatt forbehold om prisendring, men begrenset endringen til en angitt prosentsats. Da kan prisen som et utgangspunkt ikke endres mer enn prosentsatsen.

Endringer av et visst omfang, eksempelvis lang utsatt levering eller stor prisendring, kan gi rett til å gå fra avtalen.

Ettersom det ikke er mulig å gi et generelt svar på hva som gjelder, kan det være lurt å kontakte en advokat for å få en konkret vurdering av hva du kan kreve.

Utsatt levering

Mye av det som er nevnt ovenfor gjelder også for leveringstidspunkt. Når det er sagt, har vi sett mange kontrakter som åpner for at kunden kan avbestille bilen dersom leveringstidspunkt utsettes med mer enn et angitt antall måneder. Noen kontrakter åpner for kostnadsfri avbestilling, andre for at bilen kan avbestilles mot et avbestillingsgebyr.

Ta kontakt med en advokat dersom du ønsker å få vurdert om du har mulighet til å gå fra avtalen og hva dette i så fall vil innebære.

Simen G. Kleveland

Fagansvarlig kjøpsrett/advokat MNA, HELP-advokatene

Rådene vi gir her er generelle, og kan ikke automatisk brukes i en bestemt sak. Har du behov for å drøfte enkeltsaker, anbefaler vi at du engasjerer advokat.
Selv om vi ikke kan gi saksbehandling her, kan vi kanskje skrive om "ditt" tema neste gang. Bruk kommentarfeltet nedenfor, eller skriv til tipsoss@help.no.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no