Hva gjør du ved ID-tyveri?

Hvis noen har stjålet lommeboka di, må du anmelde tyveriet. Men det hender jo at personnummeret ditt kommer på avveie, uten at du er blitt frastjålet kort eller annet. Uansett må du gjøre det du kan for at identiteten din ikke misbrukes, i tillegg til å politianmelde identitetstyveriet.

Heldigvis har ikke identitetstyverier fått det omfanget noen fryktet selv om problemene gjerne blir mer enn store nok for den som rammes. Her skal jeg i hovedsak peke på ett tiltak som kan spare deg for mye ubehag dersom uhellet er ute. 

Det kan være uklart hvordan noen har fått tak i personopplysningene dine, og hvilken skade som har, eller kommer til å skje, som følge av dette. 

Frivillig kredittsperre

Hvis du mistenker at noen har fått tak i personnummeret ditt, bør du straks, i tillegg til å politianmelde forholdet, be om frivillig kredittsperre hos byråene som gjør kredittvurderinger av deg hver gang det søkes om å opprette kredittkortavtaler, telefonabonnementer, etc, i ditt navn. 

Med kredittsperre kan det ikke tas opp lån eller inngås abonnementer, etc. i navnet ditt. Slik kan du begrense skadeomfanget hvis noen får tak i dine personopplysninger. Det finnes i hovedsak tre slike kredittopplysningsbyråer, Bisnode/Soliditet og Experian. I tillegg har Evry v/Information Services kredittvurderingsoppdrag for banker og forsikringsselskap, epost: onlineservice@evry.com.

I tillegg bør du varsle banken din direkte om hva som har skjedd, og hvis kortene dine er borte, sperre disse. Sjekk de siste kontobevegelsene for sikkerhets skyld. 

Med en frivillig kredittsperre må du selv oppheve sperren med en kode hver gang du selv skal bytte mobilabonnement, søke lån eller annet. Men dette ekstra bryderiet gir trygghet mot at noen misbruker identiteten din.

Råd mot ID-tyveri

Du finner flere gode råd mot ID-tyveri på idtyveri.info. Her finner du også flere nyttige adresser og telefonnumre dersom uhellet skulle være ute, og du blir frastjålet identiteten din. Idtyveri.info er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Datatilsynet har også mange gode råd.

Dag Are Børresen

Kommunikasjonsdirektør, advokat MNA/VP Communications

Telefon: + 47 22 98 52 25

Direkte/Mobil: + 47 40 24 50 66

E-post:

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no