Hopp til innhold
Min side - meld sak

Hvem betaler ferien?

Hvem har betalt for ferieturen, hvem drar kortet i ferien, og hvem blir ansvarlig for kredittkortgjelden?

Sommeren er rett rundt hjørnet. Ferien er bestilt og betalt. Det er god stemning på hjemmebane, og familiens forventninger står i taket. 

Mens vi venter på solfylte, glade dager, er det ikke så naturlig å tenke over hvem som betalte ferien. Eller kanskje kvier den som betalte de 45 000 kronene seg for å ta det opp, av frykt for å ødelegge den gode stemningen. Den andre tenker kanskje ikke over det, engang, eller later som om hun eller han ikke tenker på det. 

Sammen om det økonomiske?

Ferien kommer og går, med mangfoldige is, middager, bobler i glasset, billig shopping og kjøp av ferieminner til hjemmet. En av dere har et kredittkort som stort sett brukes til alt. 

- Jammen er det godt å slippe og tenke på pengebruken akkurat i ferien. Vi er da sammen om det økonomiske, tenker mange. 

Hvilken betydning har det rent juridisk

For ektefeller med felleseie betyr det stort sett fint lite hvem som betaler. Selv om den enkelte eier det som står på egen bankkonto, skal verdiene på ektefellenes kontoer i utgangspunktet deles likt ved et brudd. Saldoen på kredittkortet skal også inntas i et delingsoppgjør. Gjelden trekkes fra verdiene i felleseie. Det betyr at gjelden reelt sett blir nullet ut hvis ektefellene har mer verdier enn gjeld. 

Mulige snubletråder for ektefeller 

Før ferien fikk den som betalte for turen et behagelig arveforskudd etter at foreldrene solgte familiehytta. Da kunne de unne seg en litt bedre ferie. Arven gjorde også at saldoen på kredittkortet kunne nedbetales med en gang, før rentene begynte og løpe. 

Etter ekteskapsloven er det ved et samlivsbrudd anledning til å holde arv eller gave som er i behold utenfor delingen, såkalt skjevdeling. Men hvis arven er brukt til å betale ferie og annet forbruk, så er ikke arven lenger i behold. Pengene er da borte og arven forspilt. Sitter den andre parten samtidig med skjevdelingsmidler i behold på konto eller investert i varige verdier, som boligen, vil det økonomiske oppgjøret ved et samlivsbrudd raskt skape bitterhet. Skjevdelingsmidler må du derfor tenke deg godt om før du bruker, og samtidig være bevisst på at forbrukt arv er borte ved et samlivsbrudd.

Samboere har eneeie

For samboere er det annerledes ettersom formuesforholdet mellom dem ikke er regulert ved lov. Samboere beholder verdier i eneeie, mens verdier i sameie skal deles etter sameiebrøken. Om ikke annet er avtalt i en samboeravtale, eier partene dermed egne kontoer i eneeie. Det vil si at pengene som står på egne kontoer heller ikke skal deles ved et brudd.

For den som betalte ferien, gjorde den et greit innhugg i kontobeholdningen. Ved et samlivsbrudd kan du ikke kreve feriekostnaden tilbakebetalt fra ekssamboeren. Bruken av kredittkort, også på ferie, er en gjeld eieren av kortet skylder kredittselskapet. Gjeld den enkelte pådrar seg i samboerskapet, skal hun eller han også ta med seg ut av samboerskapet. 

"Felles" forbruksgjeld

Ideelt sett skal forbruksgjeld pådratt i fellesskap deles på begge parter. Dette er tross alt gjeld partene har vært sammen om å opparbeide i samboerskapet. Kanskje er det tilfeldig hvem som står ansvarlig overfor kredittselskapet. Praktisk sett er det ikke alltid så greit. 

Ved samlivsbruddet hender det at den andre nekter å ta sin del av gjelden, noe som fort gir en langvarig og vond sak om det økonomiske oppgjøret. Ofte ender det med at kravet droppes, for å slippe veien om rettsapparatet. Dette koster jo stort sett også penger. Andre ganger har ikke ekspartneren noe særlig inntekt, kan ikke betale og kreditor nekter at deler av gjelden skal overdras. Da står du der, med hele gjelden i eget navn og et betalingsansvar overfor kreditor. 

Hvordan dra på ferie uten frykt for økonomisk oppvask

Ektefeller med felleseie

Bruk av felleseiemidlene, typisk lønnsmidlene, for å betale reise, opphold og utgifter underveis. 

Samboere

For samboere er det beste grunnlaget for et godt samboerskap en god samboeravtale. Denne sier noe om hvordan utgifter deles mellom samboerne, og den må regulere ansvaret for gjeld som er tatt opp til felles forbruk.

God sommer og god ferie!