Kjøpe bruktbil? Her er noen gode råd

En del bruktbilkjøp ender i konflikt fordi kjøper og selger er uenige om hva som ble fortalt om bilen før kjøpet.

I henhold til kjøps- og forbrukerkjøpsloven skal selger informere om vesentlige forhold ved bilen, for eksempel om den har vært omfattende kollisjonsskadet uten at dette har blitt utbedret.

For å unngå konflikt bør selger informere om alle vesentlige forhold ved bilen. Dette bør gjøres i annonsen, i kontrakten og/eller per e-post til interesserte kjøpere som ber om informasjon. Det er viktig å være klar over at bruk av lovnader om bilens tilstand fort kan slå tilbake dersom kjøper opplever problemer med bilen etter overtagelsen. Dokumentasjon bør oppbevares og fremlegges ved behov eller på forespørsel fra en potensiell kjøper.

Skriftlig informasjon

Tilsvarende er det viktig at du som kjøper undersøker bilen før kjøpet. Er det særlige forhold du er interessert i, eller som er av betydning for ditt valg av bil, er det viktig at du får dette skriftlig og ikke bare muntlig av selgeren. Dette kan for eksempel være om bilen har overholdt produsentens krav til serviceintervall og har en komplett servicehistorikk. Har du spørsmål til selger bør du sende selger en e-post. Gjennom bruk av e-post sikrer du skriftlighet slik at det er enkelt å bevise hva selger opplyste før kjøpet. Dersom selger er tilbakeholden med å gi opplysningene skriftlig kan det være en grunn til det.

Sjekkliste for bruktbilkjøp

 • Er alle avgifter betalt, for eksempel årsavgiften? Hvem skal betale denne? Det er viktig å skille mellom årsavgift og omregistreringsavgift. Årsavgift er ofte inkludert fra selgers side, mens omregistreringsavgiften er noe som faktureres kjøper direkte etter at bilen er omregistrert. Dette er utenfor selgers kontroll, men man kan ta høyde for dette når man blir enige om prisen. Selges bilen via annonse på eksempelvis finn.no er det viktig å være klar over at prisen som er fremhevet er inkludert omregistreringsavgift, mens den prisen du skal betale til selger er den som står oppgitt som pris eks. omregistrering.
 • Er bilen EU-godkjent? Om bilen er EU godkjent og når neste EU-kontroll er kan du undersøke her .
 • Har bilen vært på service jevnlig og hvem har utført denne servicen? Har bilen et servicehefte bør du be om å få se dette. 
 • Har bilen vært utsatt for større skader og hvordan/hvem har reparert disse? 
 • Følger alle nøklene med? Det skal som regel følge med to nøkler 
 • Er bilens kilometerstand og årsmodell korrekt? Se kjøretøyopplysninger om bilen her.
 • Er det selger som står registrert som eier av bilen? Ring Statens Vegvesen på 02030 eller send SMS med kodeord REGNR (mellomrom) og registreringsnummeret på kjøretøyet til 2282.
 • Er det heftelser på bilen? Før du kjøper en bruktbil er det viktig å undersøke om det er registrert noen heftelser på bilen. Det vil si om selger har gjeld som er sikret med pant i bilen. Dette kan gjøres her på Brønnøysundregisterets nettside under fanen heftelser på kjøretøy. Kjøper du en bil med panteheftelser kan du i verste fall risikere at selgers kreditorer krever at pantet realiseres, dvs. at bilen selges, slik at kreditor skal få pengene sine.Dersom det viser seg at bilen har registrerte heftelser er det viktig at du får selger til å sørge for at disse slettes før du overtar bilen (før du betaler kjøpesummen og før den registreres over på deg). Det kan hende at det registreres heftelser etter at du har sjekket i registeret. Det er derfor viktig at du skriver i avtalen at bilen skal være fri for heftelser.Vær særlig på vakt dersom det er registrert utleggspant i bilen eller du kjøper en bil til en mistenkelig lav pris og selger selv nettopp har kjøpt bilen. I slike tilfeller kan det dukke opp salgspant eller nye utlegg i bilen etter at du har sjekket panteheftelsene i Brønnøysundregisteret.Dersom selger har billån, vil det som regel være registrert salgspant i bilen. I så fall bør du innfri lånet direkte til banken. Selger kan ta kontakt med banken som sender faktura direkte til deg som kjøper. Husk å trekke fra dette beløpet på kjøpesummen hvis du likevel velger å kjøpe bilen.Har du kjøpt en bil som har en heftelse er første steg å reklamere til selger og be om at selger sørger for at heftelsen slettes. Dette bør gjøres så snart som mulig etter at du ble kjent med at det er en heftelse registrert i bilen. Dersom selger nekter å slette heftelsen bør du klage saken inn til Forbrukerrådet eller kontakte en advokat som kan vurdere saken og som kan bistå deg overfor selger og panthaver. Hva du kan og bør kreves beror på en konkret vurdering.
 • Prøvekjør bilen og få den gjerne undersøkt av bilkyndige, eksempelvis et NAF-verksted. 
 • Når dere har bestemt dere for å inngå en avtale, anbefaler HELP at dere benytter en skriftlig kjøpekontrakt der dere tar med alle detaljene.Gode og balanserte kjøpekontrakter for bruktbil er tilgjengelig fra både NAF og Forbrukerråddet. Kontraktene er tilgjengelige her:- NAF  - Forbrukerrådet
 • Etter kjøpet er det viktig at dere fyller ut og sender inn vognkortets del to til den lokale trafikkstasjonen slik at bilen blir registrert på ny eier. Vognkortet må fylles ut av selger, men kan sendes inn av kjøper eller selger. Et godt utgangspunkt er at selger sender inn vognkortets del to når han har mottatt kjøpesummen. Delen som skal sendes inn fungerer da som en sikkerhet for at selger får betalt for bilen.

Lykke til med kjøp av ny bil.

Simen G. Kleveland

Fagansvarlig kjøpsrett/advokat MNA, HELP-advokatene

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no