Klage og rettigheter ved kjøp av varer

Mange lurer på hvilke rettigheter de har ved kjøp av varer. Dette varierer litt etter hvor og hvordan varen er kjøpt.

Netthandel

Når du handler i butikk, er det ingen lovfestet bytterett. Når du handler på nett, har du 14 dagers angrerett. Det samme gjelder salg utenfor fast utsalgssted, typisk salg fra stands og lignende, samt postordresalg, jf. angrerettloven.

Åpent kjøp

En del butikker har egne regler for "åpent kjøp", gjerne i 30 dager. Dette er et tilbud fra butikkens side, ikke noe du har krav på etter loven. Men hvis butikken har lovet dette, har du selvsagt rett til det.

Uoverensstemmelsene oppstår gjerne ved hvilken tilstand varen skal være i når den leveres tilbake igjen. For å finne ut om man er misfornøyd med en vare, må man som regel ta den i bruk. Men butikken kan bestemme at bytte forutsetter ubrutt emballasje. Dette kan gjøre bytte vanskelig. Hvis du har lovfestet angrerett, har du imidlertid krav på å kunne returnere varen. Uansett kan det være lurt å ta vare på emballasjen inntil man er sikker på at man ikke skal forsøke å bytte forsterkeren, mikrobølgeovnen, eller lignende.

Kjøper har klagerett

Forbrukerkjøpsloven §§ 15 og 16 oppstiller en rekke krav til tingens egenskaper. I korte trekk skal tingen svare til forventningene som er skapt ved salget, og som normalt kan stilles til tilsvarende gjenstand.

Svarer ikke varen til forventningene, har kjøper klagerett, og krav på retting/omlevering eller prisavslag/heving, forutsatt at hun eller han klager innen rimelig tid, normalt innen to måneder etter at feilen ble oppdaget. Men det er ingen grunn til å utsette klageprosessen. Etter fem år, for varer ment å vare lenge, er klagefristen normalt ute.

Valg mellom retting eller omlevering

Kjøper kan velge mellom å kreve at selgeren retter mangelen eller leverer tilsvarende vare, så sant dette lar seg gjøre, og ikke blir urimelig dyrt for selgeren. Hvis selgeren sørger for retting eller omlevering, kan ikke forbrukeren kreve prisavslag eller heving, jf. fkjl. § 29, tredje ledd.

Det er avsagt noen høyesterettsdommer som er retningsgivende for hvordan regelverket praktiseres, for eksempel hva som er "urimelig" dyrt i avsnittet over:

I «Støvlett»-dommen, Rt. 2006 s. 179, krevet kjøper nye støvletter etter at en hel falt av etter seks uker. Mens et nytt par ville koste butikken 450 kroner, ville retting kun koste 65 kroner og ta 2-3 dager. Retten kom derfor til at kjøper ikke kunne kreve et nytt par støvler.

Ikke retting i det uendelige

Forbrukere trenger ofte hjelp når selger ikke forholder seg til klager. Mange saker skyldes også at rettingen ikke gir ønsket resultat. Varen leveres enten tilbake uten at den er i orden, den går i stykker igjen med én gang, eller den leveres ikke tilbake i det hele tatt.

Derfor står det i fkjl. § 30 at selger normalt ikke har mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel. Avhjelp inkluderer både retting og omlevering. Hvis avhjelpen vil ta lengre tid enn en uke, kan forbrukeren kreve en erstatningsgjenstand til rådighet i ventetiden (typisk lånetelefon). Betingelsen er at dette anses som rimelig og avhenger av forbrukerens behov og ulempen selgeren påføres ved å stille tilsvarende gjenstand til rådighet. Det er også viktig å merke seg at avhjelp skal skje uten kostnad og uten vesentlig ulempe for forbrukeren, innen rimelig tid, og uten risiko for at forbrukeren ikke får dekket sine utlegg av selgeren, jf. fkjl. § 30.

Prisavslag eller heve kjøpet

Hvis tingen kjøper leverer inn ikke har mangel, kan selger kreve betalt for nødvendig undersøkelse av varen dersom han har opplyst kjøperen om dette på forhånd. Hvis kjøperen ikke får varen rettet eller omlevert, kan han kreve prisavslagEn misligholdsbeføyelse som innebærer at selger gir avslag i pris tilsvarende utbedringskostnader eller ytelsens reduserte verdi. Les mer tilsvarende verdiforskjellen med og uten feil. Etter fkjl. § 32 kan kjøper istedenfor prisavslag heve kjøpet, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Klikk og klag

Hvis du ikke kommer noen vei ved å klage til forhandleren, kan du klage til Forbrukerrådet, med Forbrukertvistutvalget som ankeinstans dersom partene ikke følger Forbrukerrådets anbefaling. Forbrukertvistutvalgets avgjørelse er bindende for partene.

Med advokatforsikring får du naturligvis hjelp av din advokat til å håndtere klageprosessen, helt til saken er avgjort.

Dag Are Børresen

Kommunikasjonsdirektør, advokat MNA/VP Communications

Direkte/Mobil: + 47 40 24 50 66

E-post:

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no