Klage på maleren

Er du misfornøyd med maler- eller tapetseringsarbeidene? Du kan spare tid ved å velge bransjens egen klageordning før du går til forbrukerrådet eller domstolene. 

Hvis bedriften som har gjort jobben er medlem i Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund, kan du bruke bransjeforeningens egen klageordning. Den er gratis, og selv om avgjørelsen ikke er bindende for partene, vil en avgjørelse i din favør normalt følges av medlemsbedriften. Bransjeorganisasjonen er opptatt av at medlemmenes arbeid skal holde høy faglig kvalitet.  

Først må du reklamere skriftlig til bedriften det gjelder. Hvis bedriften ikke kommer deg i møte, eller ikke besvarer reklamasjonen innen tre uker, kan saken bringes inn for en lokal skjønnskomite.

Det gjennomføres befaring av arbeidets fagmessighet, og komitéen forsøker å få i stand en løsning. Dette kan være fordelaktig fremfor å betale en takstmann eller lignende for å vurdere arbeidet før reklamasjonskravet forfølges til forliksrådet/forbrukerrådet.

Rådene vi gir her er generelle, og kan ikke automatisk brukes i en bestemt sak. Har du behov for å drøfte enkeltsaker, anbefaler vi at du engasjerer advokat.
Selv om vi ikke kan gi saksbehandling her, kan vi kanskje skrive om "ditt" tema neste gang. Bruk kommentarfeltet nedenfor, eller skriv til tipsoss@help.no.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no