Klagde på verkstedregning

Bileieren kontaktet sitt vanlige bilverksted for å få utført 90 000 km-service på Volvoen sin. Bilen var inne på service like før nybilgarantien på tre år gikk ut.

Da ble det oppdaget at støtdemperne på bilen måtte skiftes, og verkstedet opplyste at arbeidene var dekket av garantien. Vår kunde stolte på verkstedet og ba ikke om noen skriftlig bekreftelse på dette.

Arbeidet forsinket

Verkstedet hadde imidlertid ikke kapasitet til å utføre reparasjonen samme dag, slik at ny time ble avtalt, ca. 3 uker etter at garantitiden utløp. Bileieren måtte utsette verkstedtiden enda en gang, slik at arbeidene ble forsinket nok et par uker.

Fikk faktura til tross for garanti

Da arbeidene så ble utført, mottok kunden faktura for skifte av støtdempere. Verkstedet ville heller ikke gi seg da kunden tok kontakt og opplyste at dette ikke kunne være riktig.

Bileieren hadde rett til gratis advokathjelp gjennom sin advokatforsikring i HELP, og kontaktet oss. Hans advokat i HELP skrev til bilverkstedet og krevde at verkstedet holdt seg til avtalen de hadde inngått med bilens eier. Kort tid etter mottok vår kunde brev om at verkstedet frafalt kravet.

   
Kunden fikk  
Medhold i kravet sitt  
3 advokattimerkr4 500
   
   

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no