Mangelfull håndverktjeneste

Kunden vår hadde brukt håndverker til å slipe ned et gulv i leiligheten sin. Etter slipingen var gulvflatene urette, nærmest bølgete, og flere steder var det også spor av tidligere lakk.

Trussel om inkasso

Det oppstod en tvist mellom kunden og håndverkeren om arbeid og pris. Kunden nektet å betale på grunn av det dårlige arbeidet. Håndverkeren var uenig og truet med inkasso. Han påstod at kunden hadde fått det han hadde bestilt, verken mer eller mindre.

Kunden fikk omsliping

Da HELP ble involvert i saken, stilte vi håndverkeren overfor følgende valg: Enten en vesentlig prisreduksjon, omsliping av gulvet, eller at saken ble brakt inn for domstolen. Håndverkeren valgte da å slipe om, og kunden ble fornøyd. Han betalte deretter den opprinnelige avtalte prisen. 

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no