Mobiltelefonen virket ikke

Vår kunde hadde en mobiltelefon hvor tastaturet ikke fungerte. Det hadde da gått drøyt 2 år fra den ble kjøpt.

Mobiltelefonen skal vare mer enn 2 år

Kunden reklamerteEr det en feil ved en vare, tjeneste eller fast eiendom du har kjøpt, må du klage raskt til selger for ikke å miste kravet ditt. Dette kalles reklamasjon og bør skje skriftlig. Les mer, men selger, ved stiftelsen Elektronikkbransjen, avviste kravet fordi det hadde gått lengre tid enn to år. HELP reiste da sak for tingretten, og vant fram med at kunden hadde rett til å få pengene tilbake.

Vår motpart Elektronikkbransjen anket og saken endte i Høyesterett. Høyesterett kom til samme resultat som tingretten. Kunden hadde rett til å heve kjøpet og får pengene tilbake.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no