Råd og tips for studenter ved leie av bolig

Det er studiestart over hele landet og studentene trenger tak over hodet. Ofte er det hard kamp om leieobjektene og det kan være fort gjort å inngå en avtale man senere angrer på.

Her kommer en oversikt over hva som er viktig å huske på og hvilke tabber en bør styre unna som leietaker.

  • Gå på visning. Du bør gå selv eller sende noen du stoler på.
  • Be om å få utkast til kontraktEn kontrakt, eller avtale, er i juridisk forstand en skriftlig eller muntlig enighet mellom to eller flere parter om forhold av rettslig karakter. Les mer før du skriver under.
  • Les utkastet godt: Hva dekker leien og hvilket vedlikeholdsansvar har du? Har du fått noen tilleggsplikter i kontrakten? Det kan være du har påtatt deg trappevask og snømåking uten å være klar over det.
  • Det finnes to typer kontrakter i forhold til oppsigelsestid:- Tidsubestemte leieavtaler løper til avtalen blir sagt opp av en av partene.- Tidsbestemte leieavtaler løper ut på en bestemt dato. Datoen må stå i kontrakten. Oppsigelse er da ikke nødvendig ved kontraktsperiodens utløp. Minste leietid for tidsbestemte kontrakter er i hovedsak tre  år. Vær forsiktig med å inngå tidsbestemt kontrakt som er uoppsigelig for hele eller deler av leieperioden.
  • Depositumskonto: Dette er ikke et krav etter husleieloven, men de fleste utleiere vil ha det. Det er bare en riktig måte å gjøre det på, opprette en egen depositumskonto. Beløpet er begrenset til maks 6 måneders leie. Utleier skal betale kostnadene for å opprette en slik konto. Ikke fall for fristelsen å gi pengene direkte til utleier eller på utleiers konto.
  • Ved overtakelse av leiligheten må du se nøye over leieobjektet. Lag en overtakelsesprotokollProtokollen undertegnes av kjøper og selger ved overtakelsen og markerer risikoens overgang fra selger til kjøper. Les mer sammen med utleier. Noter små og store skader i leiligheten. Er det synlig slitasje så noter ned det også.
  • Dersom man hopper over en grundig overtakelse med utleier er det lurt å gjøre jobben selv etterpå. Beskriv skadene, ta bilder og informer utleier. Da slipper du å måtte betale for dette ved utflytting.

Tre områder det er ekstra viktig å være oppmerksom på 

Vedlikeholdsansvaret

Det er utleier som er ansvarlig for vanlig vedlikehold. Regningen for normal slitasje skal ikke leietaker ta. Pass derfor på å dokumentere leilighetens tilstand før du flytter inn. Det er mange utleiere som leier ut til studenter i årevis. Det er ikke riktig at du skal betale for skader og slitasje som allerede var der da du flyttet inn.

Leietaker har også noe vedlikeholdsansvar. Dette ansvaret omfatter dørlås, dørhåndtak, kraner, vannklosett og varmtvannsbereder. I tillegg må man gjøre rent i leiligheten.

Husleieloven åpner for at det kan avtales at leier får et omfattende vedlikeholdsansvar. Vær spesielt oppmerksom på dette når du inngår kontrakt. En typisk formulering er at leiligheten skal ha samme stand som ved innflytting.

Tilfeldig skade er utleiers ansvar. Tilfeldig skade kan typisk være innbrudd eller skader fra gaten –  en rute som knuses. Også her er det mulig å avtale en annen ansvarsfordeling enn husleielovens bestemmelser. Det er ingen grunn til at leier skal akseptere dette ansvaret. Utleier vil dessuten ha forsikring som dekker denne typen skade.

Flere som bor sammen

Det er praktisk og hyggelig å leie sammen med andre. Vær oppmerksom på at du da tar en stor risiko. Det første man må huske er å sjekke om man er forpliktet til å betale hele husleia. Det er vanlig at alle står som leietakere, men pass på at alle betaler, ellers så kan husleier kreve deg for utestående leie som andre skulle ha betalt.

Når flere bor sammen er det ekstra viktig å sjekke vedlikeholdsansvaret i kontrakten. Flere mennesker betyr mer slitasje og større risiko for skader. Dersom det er avtalt at vedlikeholdsansvaret og ansvaret for tilfeldig skade er på leietaker, kan regningen fort bli høy ved utflytting.

Det er vanlig at noen flytter inn og noen flytter ut fra et kollektiv. Husk at utleier skal godkjenne nye leietakere. Det vil også være lurt å be om en gjennomgang av leieobjektet ved bytte av leietaker slik at ikke ny leietaker påtar seg ansvar for skader påført av den som bodde der tidligere.

Oppsigelse og uenighet

Utleier kan ikke si opp leieavtalen uten grunn. Grunnen vil typisk være manglende betaling eller mislighold av leiekontrakten. Får man en oppsigelse fra utleier man er uenig i, må man huske å protestere innen en måned. Det stilles dessuten strenge formkrav til utleiers oppsigelse. Sjekk derfor at oppsigelsen er gyldig.

Uenighet mellom partene skyldes ofte to forhold. Oppsigelse av leietaker eller krangling om penger. I begge tilfeller er det utleier som må gå til rettslige skritt for å få gjennomført oppsigelsen eller få tak i penger fra leietaker. Dersom man har en depositumskonto vil ikke utleier kunne forsyne seg av pengene uten at saken er brakt for retten.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no