Naboens tujahekk

Busker og trær skaper både hygge og mange nabokonflikter. HELPs kunde med advokatforsikring trengte advokathjelp da naboens tujahekk nærmet seg 4,5 meters høyde.

Tujahekker deler nabolag, både faktisk og i overført betydning. For mens noen mener at riktig avstand mellom tujabuskene er 3 kilometer, får ikke andre buskene tett nok. Krangler om busker og trær utgjør en økende andel av HELPs saker vedrørende nabokonflikter.

Problematisk høyde på hekken

Vår kunde hadde flere ganger forsøkt å snakke med naboen, som lot tujahekken vokse høyere og høyere. Men naboen ville ikke vike og lot hekken gro. Dette førte til at hekken stengte sollys ute fra vår kundes hage. Vår huseier hadde krav på advokathjelp fra HELP gjennom fagforbundet sitt, og kontaktet oss.

Vår kundes advokat i HELP skrev til naboen, og krevde hekken kuttet ned til et nivå hvor den ikke lenger ødela solforholdene i hagen. Naboen lot seg imidlertid ikke rikke, og mente at hekken måtte være så høy for å hindre innsyn i egen hage.

Forliksrådet

Ettersom partene ikke klarte å bli enige, så ikke vår kunde noen annen løsning enn å bringe saken inn for det lokale forliksrådet. Forliksrådet er førsteinstans i sivile saker, og består av ikke-jurister. Formålet med forliksrådene er å se om partene kan komme til enighet. Dersom partene ikke er i stand til å bli enige, kan hver av partene kreve at forsliksrådet avsier dom i saken.

I vår sak klarte ikke partene å bli enige om hvor høy tujahekken skulle være. Vår kunde krevde hekken kuttet fra nærmere 4.5 meter til maksimalt 2.5 meters høyde. Naboen var villig til å redusere høyden til 3 meter, ikke mer.

Vår kunde krevde at forliksrådet avsa dom i saken. Forliksrådet konkluderte med at naboens hekk ikke får være høyere enn to meter. Naboen ble også dømt til å betale sakens kostnader. 

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no