Uenige om depositum

Leieboeren flyttet før kontrakten utløp, men nektet å betale full leie. Nå er utleier gitt fullt medhold i tingretten.

Utleier annonserte leiligheten sin på finn.no med opplysningen "Middels standard" høsten 2011. Det ble inngått avtale med utgangspunkt i Forbrukerrådets standardkontrakt for utleie, med to måneders gjensidig oppsigelse og månedsleie på 7 000,- kroner. Leieforholdet skulle starte 1. desember.

For dårlig standard

Leietakeren sa i e-post opp leieforholdet i begynnelsen av juli 2012. Utleieren aksepterte utflyttingsdato 1. september. Men leietakeren villle ikke betale full leie for juli og august fordi hun mente at leiligheten ikke holdt avtalt standard. Derfor betalte hun kun 4 000,-i måneden for juli og august. Leietakeren krevde i e-post til utleier en reduksjon i månedsleien med 1 000,- kroner for hele leieperioden. Hun henviste til at utleier lovte omfattende renovering av badet i januar, uten at dette hadde skjedd. Dessuten hadde leiligheten ikke vært rengjort ved overtakelsen.

Flyttet ikke

Imidlertid flyttet ikke leietakeren ut første september slik eieren hadde akseptert, men første oktober. Eier ble varslet om dette. Eieren hadde i mai inngått avtale med et snekkerfirma, som skulle renovere leiligheten. Han hadde umiddelbart varslet leietakeren om at arbeidet skulle starte i juli, men leietakeren aksepterte ikke renovering mens hun bodde i leiligheten. Arbeidet ble derfor utsatt, først til september, deretter til oktober. Leiligheten ble klar til utleie på ny innen første desember.

Ikke enige

Leietaker og utleier ble ikke enige om sluttoppgjøret. Utleieren, en privatperson, krevde betaling av utestående husleie og erstatning for tapte leieinntekter mens oppussingen pågikk. Han tok saken til forliksrådet ved hjelp av advokatforsikringen sin. Der vant han frem. Deretter tok leietakeren ut stevning for tingretten og fastholdt sitt krav om redusert husleie.

Utleier seiret

I retten fikk utleieren fullt medhold. Retten kunne ikke se at leiligheten var mangelfull. Leietakeren hadde tidligere vært på besøk hos den tidligere leietakeren, og var kjent med leilighetens standard. Retten fant det heller ikke bevist at det var avtalt tidspunkt for oppussing. Tvert om hadde utleier sagt at han tok sikte på oppussing i 2012, med forbehold om at økonomien tillot dette. Da leietakeren i januar klaget på renholdet ved innflytting, engasjerte utleier umiddelbart et vaskefirma for å rengjøre leiligheten. Leietakeren fikk derfor ikke avslag i leien.

Erstatning for tapte inntekter

Leietakeren måtte også betale erstatning til utleieren for tap av leieinntekter i to måneder fordi hun forsinket den varslede oppussingen. Hun måtte også dekke utleierens sakskostnader. Totalt måtte hun ut med 24 000,- kroner.

Utleier fikk dekket de femti advokattimene saken krevde av advokatforsikringen han hadde tegnet gjennom sitt LO-medlemskap.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no