Problematisk naboforhold

Vår kunde flyttet til hus på landet. Nærmeste nabo var en gårdbruker med mange hundre mål og som blant annet drev med bier. Etterhvert oppstod det noen mindre uoverensstemmelser mellom naboene.

Uenighetene førte til at gårdbrukeren plasserte et stort antall bikuber nokså tett inntil grensen mot vår kundes eiendom. Dette skapte store plager på sommeren, med blant annet en konstant redsel for at vår kundes mindreårige barn skulle bli stukket.

HELP gjorde en henvendelse overfor naboen, hvor vi påpekte at slik atferd er ulovlig etter nabolovenNaboloven er den lov som regulerer rettsforholdet mellom naboer, og særlig hva en kan foreta seg på egen eiendom uten at dette er til ulempe, altså ulovlig fortrengsel for naboens og naboeiendommens interesser. Les mer. Det ble gjort helt klart at saken ville ende i retten dersom ikke bikubene ble flyttet. Gårdbrukeren fikk frist til å flytte kubene, og valgte å gjøre det.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no