Solen ble regulert bort

Med advokathjelp fikk huseieren endret kommunens reguleringsplan slik at naboen ikke kunne stjele sollys og utsikt.

Huseieren i Stavanger bor ikke selv i huset saken gjelder. Kommunen hadde tidligere sendt ut høringsbrev vedrørende forslag til omregulering av boligfeltet. Brevet kom dessverre aldri frem til huseieren.

Et års tid senere mottok derimot huseieren vedtak om at reguleringsplanen skulle endres. Endringen ville medføre tettere bebyggelse inn mot huseierens eiendom og hindre både sollys og utsyn.  

Da han mottok brevet, kontaktet huseieren HELP Forsikring hvor han har krav på advokathjelp gjennom fagforeningen sin.

Kommunen overlot varsling til andre

HELPs advokat tilskrev kommunens byggesaksavdeling og klagde på endringen av reguleringsplanen, og på selve varslingsrutinen. Kommunen hadde overlatt varsling i saken til den lokale velforeningen, som i følge huseieren ikke hadde sørget for tilstrekkelig kommunikasjon til alle berørte parter.  

Reguleringsplanen endret slik huseieren ønsket

Klagen førte til at reguleringsplanen ble endret slik at naboen måtte bygge ut på motsatt side. Huseieren fikk på denne måten beholde sol og utsyn fra eiendommen sin.

Advokattimene saken krevde ble dekket av advokatforsikringen eieren har gjennom fagforbundet sitt.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no