Naborett og eiendom

Naboloven setter grenser for trær og mennesker. Plan- og bygningsloven stiller krav til bygg og regulerer byggesaker. Om du leier eller eier får du gode råd fra våre advokater her.

Løste saker

Leieboerne ville ikke flytte

Det eldre ekteparet investerte for noen år siden i en leilighet med tanke på alderdommen. I mellomtiden ble den leid ut, for paret ønsket å bo i eneboligen noen år til.

Uenige om depositum

Leieboeren flyttet før kontrakten utløp, men nektet å betale full leie. Nå er utleier gitt fullt medhold i tingretten.


Fagansvarlig advokat

Thomas Nygaard

Fagansvarlig fast eiendom, advokat MNA

Direkte: +47 22 98 52 22

E-post:

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no