Naborett og eiendom

Naboloven setter grenser for trær og mennesker. Plan- og bygningsloven stiller krav til bygg og regulerer byggesaker. Om du leier eller eier får du gode råd fra våre advokater her.

Løste saker

Leieboerne ville ikke flytte

Det eldre ekteparet investerte for noen år siden i en leilighet med tanke på alderdommen. I mellomtiden ble den leid ut, for paret ønsket å bo i eneboligen noen år til.

Strid om hyttesameie

Bror og søster hadde eid hytta sammen i mange år, men kun brorens navn var registrert i grunnboken. Så overførte broren hytta til sønnen sin, som hevdet at han eide hytta alene.


Solen ble regulert bort

Med advokathjelp fikk huseieren endret kommunens reguleringsplan slik at naboen ikke kunne stjele sollys og utsikt.


Avtale om familiehytta

Kunden vår hadde arvet en hytte ved sjøen og hadde deretter overført andeler av denne på sine to barn. Disse barna var nå blitt myndige.

Fagansvarlig advokat

Thomas Nygaard

Fagansvarlig fast eiendom, advokat MNA

Direkte: +47 22 98 52 22

E-post:

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no