Advokatforsikringen er enkel å bruke

11 mars 2019

Lokmann-medlem Ole Gunnar Bakken anbefaler flere å bruke advokat. Og med advokatforsikring gjennom forbundet har det aldri vært enklere å få råd og hjelp med små og store spørsmål.

Ole Gunnar Bakken svarer ikke på kundeundersøkelser, men han gjorde et unntak for HELP, som leverer advokathjelp gjennom LOfavør Advokatforsikring.

Når ting fungerer, når det du ber om å få løst bare ordnes, så forteller jeg gjerne om nytten jeg har hatt av advokatforsikringen. 

Bakken og samboeren hadde behov for samboeravtale og testament. De har særkullsbarnSærkullsbarn er barn en har med andre enn ektefelle/samboer. Les mer på begge sider, og har av erfaring sett at uklare eierforhold og annet kan skape problemer for neste generasjon. De ønsket å unngå at ungene sitter igjen med et problem i fremtiden som foreldrene kan unngå ved å søke juridisk hjelp nå.

Og med advokatforsikringen er det lekende lett å få gjort det som trengs. I den første dialogen fikk jeg tips om hva jeg måtte fylle ut, så gjorde jeg det. Advokaten min, Inger Sophie Haukeland i HELP, sørget for at alt ble riktig. 

Fleksibelt

Bakken roser også fleksibiliteten i at de kunne løse alt over telefon, der samboeren også kunne få forklart hva innholdet i samboeravtalen og testamentet betyr fordi avtalen også skal ivareta hennes interesser. 

Siden vi begge er i full jobb, er det veldig fleksibelt at vi kunne avtale telefonmøte en ettermiddag slik at advokaten kunne gå gjennom innholdet med oss begge. Det er selvsagt viktig at samboeren min også føler at det er hennes avtale og testament, uten at vi måtte ta fri en dag fra jobben for å reise til advokaten sammen.  

Ole Gunnar Bakken

Ole Gunnar Bakken

Bakken mener at de forbundene som har advokatforsikringen som kollektivt medlemsgode har en klar fordel fremfor forbund som ikke har dette tilbudet.

Det handler om å få en kunnskapsrik tredjepart til å se på saken. Og dette er en fordel på mange områder, enten det gjelder en nabosak, barn, arv eller kjøp.  

Han er tydelig på at det du foretar deg for å unngå problemer, og at konflikter oppstår, er mye viktigere enn det som skjer senere. Det lønner seg å søke hjelp før problemene oppstår. For hvis du er så uheldig at en sak må løses i retten, overlater du til domstolen å løse saken. Det er mye bedre å finne gode løsninger for fremtiden når du kan påvirke resultatet selv.

Og med advokatforsikringen har du advokathjelp innen rekkevidde, uten at du trenger å tenke på kostnaden. 

Dag Are Børresen

Kommunikasjonsdirektør, advokat MNA/VP Communications

Telefon: + 47 22 98 52 25

Direkte/Mobil: + 47 40 24 50 66

E-post:

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no