Barn og økonomi etter samlivsbruddet

I denne saken trengte de tidligere ektefellene advokathjelp for å bli enige om hvor barna skulle bo. I tillegg måtte det omfattende forhandlinger til for å lande det økonomiske oppgjøret. Saken krevde i alt 48 timer.

Paret har to felles barn på 12 og 14 år. De var uenige om hvor barna skulle bo. Min klient er ekskona. Jeg rådet begge parter til å spørre om barna kunne få en egen time på Familievernkontoret for å utrykke sine synspunkter til en erfaren mekler. Det kom etter hvert frem at barna ville bo fast hos hver sin forelder. Det skal legges stor vekt på hva barn over 12 år ønsker, og etter litt modning ble de tidligere ektefellene enige om å følge barnas ønsker. 

Mannen nektet å signere separasjonssøknaden. Han ville ikke flytte ut av parets felles bolig, men hadde heller ikke økonomi til selv å kjøpe ut kona. Separasjonssøknad ble sendt Fylkesmannen med kun konas signatur. Mannen motsatte seg søknaden, men Fylkesmannen fattet likevel vedtak om separasjon. Mannen klaget på vedtaket til Barne-, ungdoms- og familie direktoratet, som stadfestet Fylkesmannens vedtak.  Dette gjorde at saken dro ut i tid da deling ikke kan kreves før det er gitt bevilling til separasjon.

Boligens verdi

Jeg satte opp skifteskisse og fremla dokumentasjon på alle verdier. Motparten var uenig i verdisettingen på huset. Kona hadde innhentet to verdivurderinger på boligen. Basert på disse fremsatte jeg på hennes vegne et tilbud med utgangspunkt i snittverdien mellom takstene. Mannen aksepterte ikke forslaget. Ekskona var løsningsorientert, og vi oppfordret derfor mannen til å innhente sin egen verdivurdering. Alternativet, en skiftetakst, koster forholdsvis mye, og boet hadde ingen høy totalverdi. 

Mannen fulgte oppfordringen og innhentet en egen verdivurdering av boligen. Da denne forelå, fremsatte jeg i samråd med ekskona et tilbud hvor mannens verdivurdering ble lagt til grunn. Dette ble akseptert, og partene kom etter 9 måneders uenighet til et utenrettslig forlik.

Line Karlsen Ask

Fagansvarlig arverett, advokat MNA, HELP-advokatene

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no