Høyt konfliktnivå om skifte

Paret var skilt, men det tok et år å bli enig om skifteoppgjøret. Saken har nå tatt en ny vending.

 Etter over ett år med brevveksling uten resultat, fikk jeg motparten og hans advokat med på et meklingsmøte. Vi brukte en hel dag, men ved hjelp av motpartens advokat lyktes vi med å få partene til å bli enige om det økonomiske oppgjøret. Da hadde jeg lagt ned ca 50 timer i saken.

Det har i ettertid vist seg at saken får et etterspill. Årsaken til dette er at min klients eksmann, da boligen ble solgt, fjernet skap, ovner og annet innbo som etter avtalen med kjøper skulle stå igjen. Saken er pågående. 

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no