Jeg anbefaler samboerkontrakt og gjensidig testament

Jeg ble kontaktet av et par som både ønsket en skriftlig avtale om hvem som eier hva i samlivet, og hvem som har ansvaret for å betale ned gjelden. Samboerne ønsket i tillegg å sikre både egne og felles barn for fremtiden, samtidig som de ville gi trygge rammer for den gjenlevende den dagen én av dem går bort. 

Jeg opprettet derfor en samboeravtale som regulerer formuesordningen mellom samboerne. 

De viktigste punktene i avtalen kan oppsummeres slik:

•    Det hver av partene eier/kjøper skal være partens eneeie
•    Eiendeler anskaffer i fellesskap skal eies i sameie med like deler,
      med mindre annen eierbrøk er uttrykkelig avtalt. 
•    Partene eier felles bolig 50/50 jf. skjøte
•    Gjeldsbyrden for lån opptatt i fellesskap skal deles likt
•    Partene er alene ansvarlig for gjeld opptatt i eget navn

Paret ville også ha en oversikt over hvem som eier de viktigste eiendelene.

Gjensidig testament

I tillegg ønsket samboerne et gjensidig testament som regulerer hva som skjer i tilfelle en av dem går bort. Derfor sørget jeg i samråd med paret for et testament der samboerne arver hverandre fullt ut med det de kan disponere over i testament.  Det vil si at de testamenterer alt til lengstlevende som ikke etter loven skal tilfalle avdødes barn som følge av reglene om pliktdelsarvBarna til den som går bort har krav på to tredjedeler av formuen etter avdøde. Dette er pliktdelsarven. Les mer.

Her kan du se hvor enkelt du kan opprette samboeravtale ved hjelp av HELPs avtalegenerator på Min side.

Ane Torbergsen

Fagansvarlig familierett, Advokat MNA, HELP-advokatene

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no