Samboer uten arverett

Mannen hadde vært samboer i flere år da samboeren døde. De eide halve boligen hver, og en del innbo og løsøre var felles. Mannen hadde ingen arverett.

Dette innebærer at særkullsbarnaSærkullsbarn er barn en har med andre enn ektefelle/samboer. Les mer arvet mors personlige eiendeler og hennes innbo og løsøre som hun eide alene. I tillegg arvet de hennes halvpart av det hun og mannen eide sammen.

Vanskelig oppgjør

Mannen skulle kjøpe avdødes halvpart av boligen fra hennes barn, men det ble vanskelig. De krevde høyere pris enn markedsverdi fastsatt av takstmann. Men etter mange måneder har mannen overtatt hele boligen til eie og barna har fått det de skal ha, det vil si halve takstverdien minus hennes pantegjeld.

Mannen er veldig glad for å ha hatt en profesjonell rådgiver og representant gjennom denne prosessen, takket være advokatforsikringen. Det er tungt å miste livspartneren sin, og det var en lettelse i en vanskelig tid at hans advokat frontet konflikten med barna, vant frem med vår skisse til løsning, og dro hele overdragelsen av eiendommen i havn med utforming av kjøpekontraktVed alle kjøp er det vanlig å ha en kjøpekontrakt. Dette er som regel en skriftlig nedtegning som regulerer forhold rundt en overdragelse mellom kjøper og selger. Les mer, kontakt med hans bank om lånepapirer, tinglysing, med mer.

Advokathjelp ga trygghet

Vår kunde mener at Advokatforsikringen gjennom forbundet har fått ham til å føle seg trygg i ukjent farvann, og at han har sovet bedre om natten med HELPs advokat på laget.

Kunden fikk hjelp til å ivareta sine rettigheter slik at han kunne overta parets felles bolig. Han fikk ca. 10 timer advokathjelp til en verdi av 15 000 kroner.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no