Jeg anbefaler samboerkontrakt og gjensidig testament

Jeg ble kontaktet av et par som både ønsket en skriftlig avtale om hvem som eier hva i samlivet, og hvem som har ansvaret for å betale ned gjelden. Samboerne ønsket i tillegg å sikre både egneSærkullsbarn er barn en har med andre enn ektefelle/samboer. Les mer og felles barnBegrepet felles barn brukes særlig om barn en har med nåværende ektefelle/samboer. Les mer for fremtiden, samtidig som de ville gi trygge rammer for den gjenlevende den dagen én av dem går bort. 

Jeg opprettet derfor en samboeravtaleEn samboeravtale, også kalt samboerkontrakt, er en formuesrettslig avtale mellom to personer som lever sammen i et ekteskapslignende forhold. Les mer som regulerer formuesordningen mellom samboerne. 

De viktigste punktene i avtalen kan oppsummeres slik:

•    Det hver av partene eier/kjøper skal være partens eneeie
•    Eiendeler anskaffer i fellesskap skal eies i sameie med like deler,
      med mindre annen eierbrøk er uttrykkelig avtalt. 
•    Partene eier felles bolig 50/50 jf. skjøte
•    Gjeldsbyrden for lån opptatt i fellesskap skal deles likt
•    Partene er alene ansvarlig for gjeld opptatt i eget navn

Paret ville også ha en oversikt over hvem som eier de viktigste eiendelene.

Gjensidig testament

I tillegg ønsket samboerne et gjensidig testament Gjensidig testament betyr at flere oppretter testamentDet som skal skje etter vår død kan vi bare regulere i testament. Mange har skrevet andre nedtegnelser eller gjort muntlige avtaler eller løfter, men disse er ikke bindende. Arvinger kan velge å respektere andre erklæringer om de ønsker, men det har de ingen plikt til.  Les mer sammen for å tilgodese hverandre. Dette er mest vanlig mellom samboere for å sikre den lengstlevende. Les mersom regulerer hva som skjer i tilfelle en av dem går bort. Derfor sørget jeg i samråd med paret for et testament der samboerne arver hverandre fullt ut med det de kan disponere over i testament.  Det vil si at de testamenterer alt til lengstlevende som ikke etter loven skal tilfalle avdødes barn som følge av reglene om pliktdelsarvBarna til den som går bort har krav på to tredjedeler av formuen etter avdøde. Dette er pliktdelsarven. Les mer.

Her kan du se hvor enkelt du kan opprette samboeravtale ved hjelp av HELPs avtalegenerator på Min side.

Ane Torbergsen

Fagansvarlig familierett, Advokat MNA, HELP-advokatene

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no