Hva er boligkjøperforsikring?

Boligkjøperforsikringen dekker nødvendig advokathjelp for å avgjøre om du har et krav etter avhendingslovenAvhendingsloven gjelder avhending av fast eiendom når avhendingen skjer frivillig ved salg, bytte eller gave. Les mer. Har du det, dekker forsikringen nødvendige utgifter for å forfølge saken til den er løst.

Hvis det skulle dukke opp problemer, tar du kontakt med HELP straks. Etter dialog med din advokat hos oss, og når vi har mottatt alle nødvendige saksdokumenter, vil du få en foreløpig vurdering av saken i løpet av noen få dager. Derfor er det viktig at du tar vare på alle dokumenter du fikk i forbindelse med boligkjøpet slik at disse er lett tilgjengelige ved behov.

Du har rett til å velge advokat selv, men vi i HELP føler oss trygge på at ingen andre gjør denne jobben bedre enn våre spesialiserte advokater. Vi møter selgere og deres forsikringsselskaper i domstoler over hele landet hver uke, hele året. Har du et berettiget krav, lover din advokat hos oss å gjøre sitt ytterste for at du skal få et best mulig resultat.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no