Slik undersøker du badet

Har du tenkt deg på visning, eller har du akkurat overtatt drømmeboligen? Her får du en anbefalt sjekkliste for kontroll av badet. Slik har du muligheten til å unngå store, uforutsette utgifter, eller begrense nødvendige utbedringskostnader.

Aktuelle sjekkpunkter for baderom

  • Ta av slukristen og se om sluket er rengjort. Dette er viktig for at det ikke skal oppstå tilstopping og tilbakeslag av avløpsvann.
  • Når slukristen er tatt av, kan du samtidig se hvilken type sluk som er montert. Plastsluk har vært vanlig fra begynnelsen av 1970 tallet.
  • Ved å se under servanten eller vanntilkoblingen for klosettet, er det ofte mulig å se om det ligger kobberrør i veggene. Teknisk levetid for kobberrør som ofte er benyttet på baderom er 15 – 50 år, med en anbefalt brukstid på 30 år.
  • Ta en runde og sjekk overgangen gulv/vegg i tilstøtende rom til badet. Dersom gulv/vegger er utette, vil gjerne lekkasjer være synlig på listverk eller nederste delen av veggen i disse rommene.
  • Hvis underliggende rom til badet tilgjengelig for inspeksjon, se over himlingen om det er fuktmerker. Vannet renner gjerne rett ned. Hvis det er lekkasje fra gulv eller sluk, blir dette ofte raskt synlig fra undersiden.
  • For å sjekke at det er tilstrekkelig fall på baderomsgulvet: Sett på dusjen og lukk dørene. La dusjen stå på i 2 – 3 minutter. Dersom vannet holder seg innenfor dørene og renner til sluket, indikerer det at fallet er tilfredsstillende i dusjsonen.
  • Innbygde badekar bør ha 2 lufteventiler for å tørke ut fuktighet som kan komme inn under badekaret. Manglende lufteventiler kan medføre fukt og råteskader over tid.
  • Baderommet må ha ventilasjon. Det bør være en spalteåpning under døren for tilførsel av friskluft til rommet, videre bør det være en vifte i veggen med utløp til det fri, eller vifte/ventil i taket med kanal som er ført over tak.
  • Fliser på gulv og vegger skal ha feste til underlaget. Riss og sprekker i fuger/fliser kan være indikasjon på at det er fuktskader i bakenforliggende materialer.
  • Varmekabler og elektriske installasjoner som er utført etter juli 1999 skal ha dokumentasjon i form av samsvarserklæringSiden 1999 har det vært krav til samsvarserklæring for elektriske anlegg. Les mer .

Silje N. Andresen

Fagsjef Boligkjøperforsikring, advokat MNA

Telefon: +47 950 45 390

E-post:

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no