Dette bør du vite om skjeggkre

4 mai 2018

Vi ser et stadig økende antall saker om skjeggkre, både i og utenfor domstolene. For boligkjøper er det avgjørende å kunne dokumentere at innsektene sannsynligvis var til stede da selgeren eide boligen.

 

Foto: Mycoteam

Dokumentasjonsjobben skjer ved at man etter anvisning fra  skadedyreksperter plasserer ut limfeller i boligen. Antall og størrelse på skjeggkreene sier noe om hvor lenge de sannsynligvis har vært der. Det er viktig å komme raskt i gang med kartleggingsjobben. Derfor samarbeider HELP med Mycoteam slik at limfellene raskt kan settes ut.  

Hør podkasten: Skjeggkre

Dette kjennetegner skjeggkre

Skjeggkre er ikke observert i særlig omfang her til lands før i 2013, i følge Folkehelseinstituttet. De er større enn sølvkre, hårete, og med lengre haletråder. Nyfødte insekter er to millimeter lange, mens de voksne kan bli hele 18 millimeter, og kan opptre i store antall. De lever kun innendørs, er nattaktive, og er observert over hele landet, ofte i moderne leiligheter.

Skjeggkre lever på både plante- og dyrematerialer, som brødsmuler, mel, papir, tapet. Men det er også påvist at de kan leve så lenge som ni måneder uten næring i det hele tatt, og trives i både tørre og fuktige miljøer.  Derimot er skjeggkre ømfintlige for temperatur. Under 11 grader opphører aktiviteten, og de dør etter en time i 41 grader eller mer.

Skjeggkre blir i følge Folkehelseinstituttet kjønnsmodne etter tre år, og kan bli ca 6 år gamle. De legger i snitt 56 egg per år.

Ingen effektiv metode mot skjeggkre

Det er så langt ingen effektiv måte å bekjempe skjeggkre på, annet enn støvsuging. Gift har vist seg å ha begrenset effekt ettersom skjeggkre beveger seg i vegger, luftekanaler, og lignende. Av samme grunn er det vanskelig å utrydde bestanden ved hjelp av kulde eller varme.  Men kostnadene til begrensning av omfang/sanering kan variere mye, ut fra boligtype. Sanering i en bygård med vanskelig tilgjengelige bygningsdeler kan være langt mer krevende enn i en mindre enebolig. 

Skjeggkre skaper saker 

Fordi det ikke finnes en effektiv måte å fjerne skjeggkre på, skaper de konflikter etter boligkjøp. HELPs advokater håndterer et stort antall skjeggkresaker for boligkjøpere i og utenfor domstolene, og utbredelsen av insektene er økende. Per oktober 2018 har HELP registrert mer enn 300 pågående skjeggkresaker. 

Store verdier

Skjeggkreene betyr både store verditap og løpende bekjempelseskostnader for boligeier. Mange boligkjøpere har fått store prisavslag på grunn av dette nye fenomenet. 

Forsikringsdekning for selgers ansvar 

Vi registrerer at selgers eierskifte-/selgeransvarsforsikring vil fjerne skjeggkre fra selgers ansvarsdekning. Dette er først og fremst alvorlig for selgere som da får et hull i ansvarsdekningen sin og risikerer å måtte dekke store beløp fra egen lomme. Protector har varslet at dekningen endres, senest fra 1. desember 2018. Selskapet er også uenig i at kjøper kan holde boligselger ansvarlig for skjeggkre, som i denne saken, som er anket. Det er for øvrig HELP som representerer kjøper gjennom hans boligkjøperforsikring. Han risikerer dermed ikke å måtte dekke selgers kostnader for domstolene. 

Les mer om skjeggkre hos Folkehelseinstituttet eller i denne saken fra NRK.

 

Kilde: Folkehelseinstituttet  

Dag Are Børresen

Kommunikasjonsdirektør, advokat MNA/VP Communications

Telefon: + 47 22 98 52 25

Direkte/Mobil: + 47 40 24 50 66

E-post:

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no