Hva skjer etter overtakelsen?

11 april 2019

Når du har overtatt boligen din, er det viktig at du sjekker at alt fungerer slik at du sikrer rettighetene dine best mulig. 

Sjekk at alt fungerer som det skal

Sjekk for eksempel at varmekablene fungerer, at de tomme kjellerrommene eller loftet ikke har fuktmerker. Finner du noe ved boligen som du mener avviker fra det som er avtalt, så bør du reklamere. Det er i tiden umiddelbart etter overtakelsen at de fleste klagesakene oppstår. 

Hør podkasten om hva som skjer etter overtakelsen

Huskeregler etter overtakelse

Oppdager du feil, må du reklamere "innen rimelig tid"Hva som er innenfor rimelig tid må vurderes konkret og vil variere blant annet ut fra kontraktsområde og om det er private eller profesjonelle parter. Les mer. Denne tidsfristen har domstolene tolket til å gjelde i ca. 2 måneder. I praksis bør du reklamere så raskt som mulig. Du må med andre ord ikke gå i fella å tro at du har fem år på deg selv om avhendingslovenAvhendingsloven gjelder avhending av fast eiendom når avhendingen skjer frivillig ved salg, bytte eller gave. Les mer gir deg reklamasjonsrett i fem år etter overtakelsen. 

Venter du for lenge, kan kravet gå tapt. 

Du må ikke vite hva årsaken til for eksempel fuktmerkene på soverommet er, omfanget av skadene, eller hva utbedring koster, før du reklamerer. Det kan du finne ut etter at du har sendt reklamasjonen og avbrutt lovens frist. 

Selve reklamasjonen kan være en nokså enkel melding til selger eller hans forsikringsselskap, og sendes på e-post. Kall meldingen for "Reklamasjon" og beskriv problemet du har oppdaget. 

Skriv at du mener at de nevnte funnene er et avvik fra kjøpsavtalen, og varsle at du senere vil fremsette krav i forbindelse med dette.  

Når du har sendt reklamasjonen, kan du gå i gang med å dokumentere kravet med skadedokumentasjon og/eller pristilbud på utbedring, og ettersende dette så snart det er klart. 

Husk at du også bør gi selger en rimelig frist til å ta stilling til om hun eller han vil påberope seg retten til å påta seg skadeutbedringen selv. Dette er viktig for at du skal beholde kravet ditt, og en rettighet selger som regel har.Selger har ofte rett til selv å utbedre mangler kjøper oppdager, enten du har kjøpt en vare, tjeneste eller fast eiendom. Les mer 

Har du Boligkjøperforsikring hos HELP, får du hjelp av advokatene våre til å reklamere. 

Hva er avtalt

De fleste boliger selges "som de er". Det betyr at du ikke kan klage på alt. Men det er viktig å huske på at det bare er mangler som ikke er vesentlige, som selger kan fraskrive seg ansvar for. Og jo mer markedsføringen av boligen lover, dess mindre skal til for at kjøper skal vinne frem med kravet sitt. 

Selgers opplysningsplikt

Selgers mulighet for å ta forbehold om at boligen selges "som den er", gjelder bare ukjente, skjulte feil, som verken selger eller kjøper visste om da avtalen ble inngått. Det betyr at hvis det lar seg dokumentere at selger sannsynligvis har visst mer enn hun eller han har fortalt, er det mye enklere for kjøper å vinne frem med kravet sitt. Det samme gjelder hvis det er gitt uriktige opplysningerEt mulig grunnlag for å kunne holde selger ansvarlig for feil ved boligen, er avhendingsloven § 3-7, om mangelfulle opplysninger. Les mer i markedsføringen av eiendommen. 

En god advokat vil kunne hjelpe deg å sortere ut hvilke krav du kan vinne frem med, og hvilke saker du bør legge bort, om du skulle være blant de uheldige som er misfornøyd med boligkjøpet. 

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no