Heving i tingretten for manglende seksjonering

Kjøper eide den ene av to seksjoner i en tomannsbolig på Fjellhamar fra 2006. Kjøpesummen var kr 3 950 000. Boligen ble ikke seksjonert innen overtakelsen, slik den skulle. 

Manglende søknad og flere feil

Manglende seksjonering skyldtes først og fremst manglende søknad om bruksendringBruksendring er en fellesbetegnelse for tiltak som medfører at en bolig brukes til noe annet enn det som er forutsatt i byggetillatelsen fra kommunen. Les mer av rommene i underetasjen, samt flere tilbygg som heller ikke var omsøkt.

Det var heller ikke opplyst at naboen hadde tinglyst adkomst forbi kjøpers inngangsdør. Dette forringet utearealet vesentlig. Videre var det en mengde byggefeil og et samlet mangelskrav på snaut 800 000 kroner.

Hevet kjøpet

Kjøper hadde boligkjøperforsikring hos HELP. Etter gjentatte forsøk på å komme til en minnelig løsning, tok HELPs advokat ut stevning på vegne av kjøper. Etter to dager i tingretten inngikk partene forlik, og partene ble enige om å heve kjøpet. I tillegg fikk kjøper erstatning på 200 000 kroner.

Uten boligkjøperforsikring

Det hører med til historien at kjøperen av naboseksjonen ikke tegnet boligkjøperforsikring, og måtte kontakte egen advokat. Denne saken er i skrivende stund ikke løst, og befinner seg fortsatt på tvistestadiet. At vår kunde hadde boligkjøperforsikring, gjorde at han kunne føre saken uten risiko for å tape, og helt uten advokatkostnader. En slik risiko er vanskelig å ta på egen hånd. Bare advokatkostnadene i denne saken kom på 150 000 kroner.  

   
Kjøper fikk  
Hevet kjøpetkr3 950 000
Dekket takstkr12 000
Advokattimerkr150 000
Totaltkr4 312 000

 

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no