Kostbar drenering

Dreneringen var ikke mer enn 9 år gammel. Likevel hadde kjelleren stort fuktinnsig. Både skadevurdering og utbedring av kjelleren ble dyrt.

Eneboligen fra 1969 i Mo i Rana var påbygd i 2008. DreneringenDrenering vil i denne sammenheng beskrive funksjonen bortledning av vann og tiltak for å holde unna og lede vann bort fra bygningskroppen. Les mer var opplyst skiftet i 2002. Kjøperne betalte 2.1 millioner kroner for huset.

Ikke fagmessig gjort

Kjøperne overtok boligen i oktober. I april året etter oppdaget han vann på kjellergulvet. Kjøpers advokatEn advokat er en person som ervervsmessig yter rettshjelp ved rådgivning og representasjon i og utenfor rettssalen. Les mer i HELP Forsikring innhentet skaderapportI flere saker er det nyttig å innhente en skadetakst for å avklare skadeomfanget, årsaken til skaden og å få estimert utbedringskostnadene. Les mer. Takstmannen fant omfattende saltutslag på kjellergulvet, som tegn på fuktinnsig. Siden dreneringen var fornyet så sent som i 2002, tydet de mange sporene etter fukt på at jobben ikke var gjort fagmessig.

Kostbar utbedring

Inspeksjon av drensrørene med kamera ble også utført. Siden rørene ikke var tette, mente både takstmann og byggmester at dreneringen lå for høyt til å fungere. Det viste seg også at husets nye tilbygg ikke var fundamentert godt nok. Dette innebar at det måtte graves under tilbygget, og konstrueres nye fundamenter. For å få gjort jobben måtte byggmesteren også fjerne og bygge opp igjen to plattinger. Totalt ble arbeidene kalkulert til ca 500 000 kroner.

Det var også nødvendig for kjøpers advokat å innhente flere takstrapporter. Samlet kom takseringskostnadene alene på 35 000 kroner.

Prisavslag

Etter flere reklamasjonerEr det en feil ved en vare, tjeneste eller fast eiendom du har kjøpt, må du klage raskt til selger for ikke å miste kravet ditt. Dette kalles reklamasjon og bør skje skriftlig. Les mer og omfattende korrespondanse med selgers eierskifteforsikringsselskap ble partene enige om et prisavslag til kjøper på 440 000 kroner.

Totalt krevde saken mer enn 40 advokattimer til en verdi av 60 000 kroner.

   
Kjøper fikk  
Prisavslagkr440 000
Dekket takstkr35 000
Advokattimerkr60 000
Totaltkr535 000

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no