Uriktig opplysning om fellesgjeld

Fellesgjelden viste seg å være 160 000 kroner høyere enn opplyst i salgsoppgave og kjøpekontrakt. Borettslagsleiligheten i Ås ble kjøpt for 970 000,-. Saken løste seg med advokathjelp gjennom boligkjøperforsikringen.

Kort etter overtakelsen fant kjøper ut at fellesgjelden var betydelig høyere enn opplyst da avtalen ble inngått.

Kjøper henvendte seg til HELP hvor han hadde tegnet boligkjøperforsikring. Hans advokat reklamerte til selgers eierskifteforsikring, som etter vurdering av saken fremsatte tilbud om prisavslag tilsvarende differansen mellom opplyst og faktisk andel fellesgjeld.

Boligkjøperforsikringen dekket også advokattimene saken krevde.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no