Badevannet flommet utover gulvet

Vannet flommet utover badetgulvet da kjøper brukte badekaret for første gang. Selger ble ikke trodd på at han ikke visste om problemet.

Rekkehuset fra 1981 i Øvre Årdal kostet kr 2 470 000,-. Det var ombygd og pusset opp i 1997. Selgerne hadde bodd i huset de siste femten årene.

Oversvømmelse umiddelbart

Kjøperne overtok i januar 2011. Hver gang de brukte badekaret, fløt vannet utover badegulvet. I tillegg opplevde de flere ganger at kloakk slo tilbake i avløpsrørene og kom opp av sluket. Kjøperne kontaktet HELP hvor de hadde tegnet boligkjøperforsikring.

Deres advokat i HELP reklamerte til selgers eierskifteforsikring. Det ble innhentet flere skadetaksterI flere saker er det nyttig å innhente en skadetakst for å avklare skadeomfanget, årsaken til skaden og å få estimert utbedringskostnadene. Les mer. Det var noe uklart hvilke utbedringer som var nødvendige. Takstmennene klarte ikke å si noe eksakt, og det var innhentet et pristilbud for å legge ny stikkledning til en kommunal kum fra en lokal entreprenør. Pristilbudet ble lagt til grunn for kravet ettersom entreprenøren mente at ny ledning ville løse problemet.

Selgers forsikringsselskap anførte at problemet lå på det kommunale avløpsnettet, men kommunen har nektet ansvar hele veien og viste til at dette var eiers ansvar. Kommunen opplyste at det flere ganger hadde vært problemer med tett avløp til flere av boligene i veien, og at problemet hadde vært undersøkt med kamerainspeksjon.

Den private stikkledningen til det kommunale anlegget ble delt mellom saksøker og en nabo (som for ordens skyld var død). Selgers forsikring mente at dette måtte være kommunens ansvar, men at kostnaden til utbedring av den private ledningen uansett måtte deles med naboen.

Selgers eierskifteforsikring nektet å etterkomme kjøpers krav om prisavslag. Kjøpers advokat tok derfor ut stevning for Sogn tingrett. Fra kjøpers side ble det anført at selger måtte ha kjent til avløpsproblemene. Kjøpers advokat anførte videre at selv om naboen vil dra nytte av utbedringen, kan kjøper kreve hele kostnaden dekket av selger – med henvisning til Høyesteretts dom av 9. februar 2010 (RT-2010-103, Rottedom II). Endelig ble det fra kjøpers side hevdet at avløpsproblemene ikke skyldtes elde og slitasje, men svakheter ved konstruksjonen herunder for lite fall.

Selger ikke trodd

Selger benektet kjennskap til problemer med avløpet, og mente at det uansett måtte gjøres betydelig fradrag ved et eventuelt prisavslagEn misligholdsbeføyelse som innebærer at selger gir avslag i pris tilsvarende utbedringskostnader eller ytelsens reduserte verdi. Les mer fordi avløpsrørene allerede var 30 år gamle. Retten var ikke enig. Kjøper vant saken med omkostninger. Retten fant det sannsynlig at selger hadde visst om avløpsproblemene, og selv om røropplegget var rundt 30 år gammelt fikk kjøper tilnærmet fullt prisavslag. I utbedringskostnaden ble det gjort et mindre avdrag på kr 10 000,- på grunn av rørenes alder. Prisavslaget ble satt til kr 167 000,-.

Selger ble videre dømt til å dekke kjøpers sakskostnader, men retten kom til at det var så stor tvil rundt sakens faktum at selgers forsikring slapp å dekke mer enn halvparten av kostnadene på 120 000,-. Kjøper fikk uansett dekket sine kostnader gjennom boligkjøperforsikringen, inkludert kostnader til takstmann og advokatEn advokat er en person som ervervsmessig yter rettshjelp ved rådgivning og representasjon i og utenfor rettssalen. Les mer.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no