Betalingsanmerkning

En betalingsanmerkning er informasjon om manglende betalingsevne og/eller -vilje som registreres av kredittopplysningsbyråene.

Et pengekrav kan ikke registreres som en betalingsanmerkning med mindre skyldner ikke har kommet med innsigelser til kravet og det er en måned siden det er begjært rettslige skritt i saken, vanligvis klage til forliksrådet eller utleggsbegjæring til namnsmannen.

En betalingsanmerkning kan gjøre det vanskeligere å få lån eller kjøpe varer/tjenester som betales på etterskudd. Betalingsanmerkningen skal slettes omgående etter at kravet er betalt. Ta kontakt med kredittopplysningsbyråene dersom du lurer på hva som er registrert om deg.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no