Deklaratorisk rettsregel

En skreven rettsregel som kan fravikes ved avtale.

Ofte er rettsregler i kontraktsretten fravikelige i profesjonelle forhold, det vil si at to profesjonelle parter kan avtale noe annet enn det loven sier. Rettsregler i kontraktsretten er imidlertid gjerne ufravikelige i forbrukerforhold, det vil si at en profesjonell part og en forbruker ikke kan avtale noe annet en loven sier. Det kan som oftest ikke avtales noe til forbrukerens ugunst.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no