Disponibelt rom

En uformell klassifisering av rom i bolig/bygning som innebærer at arealet kan tas i bruk, men høyst sannsynlig ikke oppfyller gjeldende krav til ”varig oppholdsrom”.

Arealet kan derfor ikke lovlig tas i bruk til soverom, kjøkken, stue eller annet varig opphold for mennesker. Det følger av rettspraksis at det i forbindelse med salg av bolig, vil være en mangel etter kjøpekontraktenVed alle kjøp er det vanlig å ha en kjøpekontrakt. Dette er som regel en skriftlig nedtegning som regulerer forhold rundt en overdragelse mellom kjøper og selger. Les mer dersom et areal som ikke oppfyller gjeldende krav til varig oppholdsrom, i salgsdokumenteneSalgsdokumentene er de skriftlige opplysningene du får i forbindelse med boligkjøpet: salgsoppgave/prospekt, verdi- og lånetakst/boligsalgsrapport/tilstandsrapport, selgers egenerklæring, kjøpekontrakt med vedlegg, samt overtakelsesprotokoll. Les mer (typisk taksten) betegnes som ”disponibelt rom” uten at det samtidig i klartekst opplyses at rommet ikke oppfyller gjeldende forskriftskrav, på en slik måte at kjøper må forstå at arealet derfor ikke lovlig kan tas i bruk som varig oppholdsrom.

Den mest prinsipielle dommen om dette ble avsagt av Borgarting lagmannsrett den 15. april 2011 ("Dispromdommen").

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no