Eierseksjon

Betegnelse som brukes om en bolig- eller næringseiendom der to eller flere sameiere har delt bruken av eiendommen mellom seg på en slik måte at de har enerett til å bruke bestemte deler av den.

Deler av eiendommen, typisk bygning og tomt, er i sameie mellom seksjonseierne. Eierseksjon er regulert i en egen lovEn lov som regulerer sameier organisert som eierseksjoner. Les mer.

Uttrykkene eierleilighet og selveierleilighet brukes ofte om boliger som er seksjonert.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no