Eierseksjon

Betegnelse som brukes om en bolig- eller næringseiendom der to eller flere sameiere har delt bruken av eiendommen mellom seg på en slik måte at de har enerett til å bruke bestemte deler av den.

Deler av eiendommen, typisk bygning og tomt, er i sameie mellom seksjonseierne. Eierseksjon er regulert i en egen lovEn lov som regulerer sameier organisert som eierseksjoner. Les mer .

Uttrykkene eierleilighet og selveierleilighet brukes ofte om boliger som er seksjonert.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no