Eierseksjonsloven

En lov som regulerer sameier organisert som eierseksjoner.

Loven gjelder først og fremst eierseksjoner opprettet etter lovens kapittel II . Det innebærer at bruksdelingen må være tinglyst og gjennomført ved at hver seksjon har fått sitt eget grunnboksblad. Loven gjelder også for eldre seksjoneringer etter eiendomsmodellen.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no