Erstatning

En misligholdsbeføyelse som innebærer at selger eller kjøper erstatter motpartens økonomiske tap forårsaket av kontraktsbruddet.

Grunnvilkårene for erstatning er:

  • Årsakssammenheng
  • Ansvarsgrunnlag
  • Økonomisk tap

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no