Ettergivelse av lån/gjeld

Man kan som privatperson låne ut penger til den man selv måtte ønske.

Det bør opprettes helst et gjeldsbrevEt gjeldsbrev er en skriftlig erklæring (et dokument) om å skylde en viss sum penger. Les mer, minst en låneavtale, som beskriver renter og avdrag og forfall. Hovedstol og opptjente renter må føres inn i långiver og låntakers selvangivelser. Det bør stilles sikkerhet for større lån, for eksempel ved et pantedokument som påheftes skyldnerens bolig. Lånet kan være rentefritt. Långiver kan ettergi hele deler av lånet etter forgodtbefinnende.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no