Forhåndsavtale om deling ved skifteoppgjør

Ektefellene kan ved ektepakt avtale at felleseiet skal deles under ekteskapet, se ekteskapsloven § 45.

Det kan også under ekteskapet opprettes ektepakt for avtale om formuesordningen mellom ektefellene. Ved slik ektepakt regulerer ekteskapsloven hvilke avtaler som kan gjøres, det være seg om for eksempel unntak fra delingen (særeie). Det kan ikke inngås ektepakter hvor det avtales andre formuesordninger enn det som positivt tillates gjennom ekteskapslovens regler.

Ved oppløsning av et ekteskap, ved separasjon eller skilsmisse kan hver av ektefellene kreve deling av formuen. Det er her full avtalefrihet mellom ektefellene, og man står fritt til å inngå den skifteavtaleEt skifte eller et skifteoppgjør mellom ektefeller ved ekteskapsbrudd i form av separasjon eller skilsmisse, kan gjennomføres privat mellom ektefellene. Les mer man ønsker, herunder midlertidige avtaler.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no