Heving

En misligholdsbeføyelse som innebærer at avtalen helt eller delvis faller bort.

Det vil si at partene tilbakefører det som er mottatt, for eksempel varen og pengene. Formålet med heving er at partene i størst mulig grad settes tilbake til situasjonen som var før avtalen ble inngått. For å ha krav på heving må kontraktsbruddetKontraktsbrudd foreligger når en eller flere parter ikke etterlever innholdet i en avtale som er inngått. Les mer som regel være vesentlig. Se for eksempel  kjøpsloven § 39 og forbrukerkjøpsloven § 32. Heving innebærer ikke at avtalen blir ugyldig, men at partenes forpliktelser og rettigheter etter avtalen faller bort.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no