Hevingserklæring

Et skriftlig brev der utleier erklærer overfor leietaker at de ønsker å heve leieavtalen på grunn av avtalebrudd. 

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no