Ideell arveandel

Ideell arveandel, eller lovbestemt arveandel, er den andelen av et dødsbo som man skal arve, enten etter loven eller testament. 

Et testamentDet som skal skje etter vår død kan vi bare regulere i testament. Mange har skrevet andre nedtegnelser eller gjort muntlige avtaler eller løfter, men disse er ikke bindende. Arvinger kan velge å respektere andre erklæringer om de ønsker, men det har de ingen plikt til.  Les mer vil gå foran loven hvis det som testamenteres bort ligger innenfor hva testator (den som skriver testamentet) kan bestemme over i testamentet. Den som skriver et testament må blant annet respekterer minstearven på 2/3 til livsarvingene. Den ideelle arveandelen vil også endres ut fra hvor mange arvinger man er. Som enebarn vil den være 100 % mens den med fire søsken vil kunne være 1/5.

For eksempel vil to barn arve hver sin ideelle halvpart etter sin far (dersom det ikke finnes noe ektefelle eller andre barn). Dersom faren i stedet har bestemt at den ene skal arve den frie tredjedelen, vil de ideelle andelene ha blitt endret til 2/3 til den ene og 1/3 til den andre.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no