Ihendehavergjeldsbrev/ihendehaverobligasjon

Gjeldsbrev (dokument som gir uttrykk for et pengekrav eller en betalingsforpliktelse) som enten lyder på ihendehaveren (den som har gjeldsbrevet i hende) eller ikke inneholder opplysninger om hvem gjelden/pengene skal betales til.

Ihendehavergjeldsbrev følger gjeldsbrevlovens bestemmelser om omsetningsgjeldsbrev. 

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no