Indirekte tap

Tap som ikke er en direkte følge av den skadevoldende handlingen. Hvis en viktig maskin skades slik at bedriftens produksjon stanser, vil det økonomiske tapet være et indirekte tap.

Bare hvis det er adekvat årsakssammenheng mellom tapet og skaden som har ført til tapet, kan erstatning kreves. Noen lover har bestemmelser som beskriver hva som regnes som indirekte tap. Se for eksempel kjøpsloven § 67 annet ledd.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no