Journal

Systematisk fortegnelse over inngående og utgående post, gjerne med et stikkordsmessig sammendrag av innholdet.

Enhver har rett til å gjøre seg kjent med det offentliges journaler og lignende registre, for eksempel inngående og utgående post i naboens byggesak.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no