Kjøpekontrakt (boligkjøp)

Ved alle kjøp er det vanlig å ha en kjøpekontrakt. Dette er som regel en skriftlig nedtegning som regulerer forhold rundt en overdragelse mellom kjøper og selger.

Ved kjøp av bolig inngår man selve avtalen om kjøp allerede ved budakseptBindende avtale mellom selger og kjøper inngås ved budaksept. Det er ingen angrerett ved boligkjøp. Les mer. Kontrakten er bare manifesteringen av dette og ytterligere detaljer rundt overdragelsen. Normalt inneholder denne en klausul om at boligen selges "som den er", eller med liknende formulering. Dette begrenser ansvaret til selger noe i forhold til avhendingslovenAvhendingsloven gjelder avhending av fast eiendom når avhendingen skjer frivillig ved salg, bytte eller gave. Les mer.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no