Lex specialis-prinsippet

Lex specialis-prinsippet er en tolkningsregel som går ut på at en spesiell rettsregel går foran en generell rettsregel.

Dette da man anser den spesielle regelen for å være et unntak fra den generelle. Lex specialis-prinsippet er særlig aktuelt når det er motstrid mellom to regler gitt av samme organ, for eksempel to formelle lover eller to forskrifter gitt av samme departement.  

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no