Livsarving

Barn, barnebarn, og så videre, det vil si arvelaters etterkommere i rett nedstigende linje.

En livsarving har krav på pliktdelsarvI Norge har vi såkalt pliktdelsarv. Det betyr at ens barn har krav på 2/3 av det man etterlater seg. Som hovedregel kan man altså ikke velge å gjøre et av sine barn arveløs selv om man oppretter testamentDet som skal skje etter vår død kan vi bare regulere i testament. Mange har skrevet andre nedtegnelser eller gjort muntlige avtaler eller løfter, men disse er ikke bindende. Arvinger kan velge å respektere andre erklæringer om de ønsker, men det har de ingen plikt til.  Les mer.  Les mer. Pliktdelsarven kan bare begrenses i testaments form og da i tråd med arvelovens regler.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no